fb-icon-artida twitter-icon-artida flickr youtube-icon 
Kontaktne informacije

LASTNIK LICENCE:
Artida © Greco d.o.o.

t: 041 918 346
e: artida@artida.si
s: www.artida.si

Pravila in pogoji uporabe


Prosimo vas, da previdno preberete pravila in pogoje uporabe spletne strani www.artida.si.


Artida, GRECO d.o.o. (omenjeno tudi kot 'Artida' v vseh primerih prve ženske sklanjatve, 'mi', 'nas', 'naše') uporablja ime 'Artida' kot kombinacijo besed 'art' in 'ida', ki se v slovenščini izgovori tako, kot se izgovorijo posamezne črke te besede. Drugi del besede 'ida' se v angleškem jeziku izgovori kot 'ajda', ki je v takšnem zapisu hkrati tudi ime avtorice risanih likov Artida iz podjetja GRECO d.o.o. Artida ponuja spletno trgovino www.artida.si ('spletna stran Artida','spletna stran', 'stran', 'www.artida.si' ali 'Artida.si'), kjer ponuja produkte in storitve v skladu s pravili, napisanimi v tem dokumentu. V tem pravilniku je definirano razmerje med Artido in vami, obiskovalci te spletne strani ('vi'), v smislu uporabe te spletne strani in načina nakupovanja produktov na tej spletni strani. Pomembno je, da pozorno preberete in razumete pravila in pogoje uporabe v tem dokumentu.


Z uporabo te strani brez omejitev uporabljate to spletno stran:
- za dostop, uporabo in prenos informacij,
- za pošiljanje sporočil, informacij, podatkov, vsebin, programov, slik na to spletno stran,
- za kakršenkoli drug način uporabe ali dostopa do storitev
na lastno odgovornost ali v imenu druge osebe, ki vas je za to poblastila, pri tem pa se strinjate in upoštevate pravila in pogoje iz tega dokumenta. Če se s pravili in pogoji ne strinjate, vam svetujemo, da te spletne strani in storitev ne uporabljate.

Ta dogovor o pravilih in pogojih uporabe (pravilnik) vsebuje izjave o jamstvu in omejitvah odgovornosti, ki se nanašajo na vas.

Kadarkoli si pridržujemo pravico do:

- spreminjanja pravil in pogojev uporabe v Pravilih in pogojih uporabe (tem pravilniku);
- spreminjanja strani, vključno z izključitvijo kakršnihkoli informacij, storitev ali drugih funkcij te spletne strani;
- spreminjanja cen, pristojbin in dajatev povezanih s to spletno stranjo, informacijami ali storitvami;  
- prekinitve vaše uporabe te spletne strani in/ali delov spletne strani.

Vse spremembe, ki jih naredimo, začnejo veljati takoj po tem, ko postanejo dostopne na strani ali vam jih kako drugače posredujemo v vednost. Strinjate se, da z dostopanjem, vpisom v stran ali nadaljno uporabo strani sprejemate te spremembe. Svetujemo vam, da se na to stran vračate periodično, saj si lahko le tako zagotovite poznavanje trenutne verzije Pravil in pogojev uporabe.

1. Produkti, storitve in informacije na tej spletni strani in v povezavi z le-to


1.1 Vsi produkti in storitve, ki so na voljo na spletni strani ali preko spletne strani ter informacije, ki so na njej objavljene ali kakorkoli povezane s storitvami, vključno s podatki, vsebino, programi, slikami, zvočnimi in video zapisi, povezavami in referencami, so na voljo le za osebno, nekomercialno uporabo. Potrjujete in se strinjate, da so informacije in storitve last podjetja GRECO d.o.o. in njegovih poslovnih partnerjev, dobaviteljev in/ali lastnikov licence in so zaščiteni z intelektualnimi avtorskimi pravicami. Ohraniti morate vse zaščitne znake blagovne znamke, avtorske pravice in druge lastniške lastnosti na prenesenih ali natisnjenih informacijah; vse takšne informacije ali kopije so predmet tega dogovora o pravilih in pogojih uporabe (pravilnika) in so v lasti avtorjev in/ali lastnikov licence in/ali dobaviteljev. Vedeti morate, da so pravila in pogoji uporabe lahko zastareli in lahko vsebujejo napake, opustitve in netočnosti (vključno z napakami, opustitvami in netočnosti, do katerih pride zaradi netočnih, neaktualnih in/ali nedokončnih informacij z vaše strani).

2. Omejena uporaba informacij in storitev


2.1 Prenosi, tiskanje in druga uporaba informacij ter storitev, ki jih ponujamo na tej spletni strani, temeljijo na vašem strinjanju z vsemi licenčnimi dogovori in/ali dodatnimi pravili in pogoji uporabe, ki so predstavljeni in ponujeni v povezavi s katerimikoli informacijami in storitvami, vključno z dogovori tretjih strank. S pridobitvijo ali uporabo takšnih informacij in storitev se strinjate s pravili in pogoji uporabe. Natisnete ali prenesete lahko razumno število kopij kakršnekoli grafične ali tekstovne informacije, katere last je Artida, če so te na voljo za prenos na spletni strani Artida. Prepovedano je prenašati, kopirati ali uporabljati katerokoli informacijo, ki ni eksplicitno označena za prenos v teh pravilih; prepovedano je distribuiranje, modificiranje, prenašanje ali javno prikazovanje informacij brez pisnega soglasja Artide ali, če je v pravilih tako zapisano, lastnikov licence ali dobaviteljev. Razumete in se strinjate, da ne boste dovolili, vzpodbujali ali dopuščali, da bi bila katerakoli informacija, namenjena samo vam, reproducirana, modificirana, prikazana, izvedena, prenešena, distribuirana ali kakorkoli drugače v uporabi drugih strank. Strinjate se, da boste izkoristili vse možnosti, da boste takšno neavtorizirano reprodukcijo in/ali uporabo preprečili. Strinjate se, da boste o vsaki takšni nedovoljeni uporabi obvestili Artido. Razumete in se strinjate, da si Artida pridržuje pravico do (in to lahko stori) ohranitve ali izbrisa informacije, zvočnih ali video posnetkih, slikah in drugih vsebinah, ki jo posredujete, po lastni presoji.

2.2 Artidina pravila o prenosu slik se nanašajo na pogoje, pod katerimi lahko oboževalci Artide prenesejo vsebine kot so slike, grafike, ikone, ozadja za računalniško namizje in ostale vsebine, ki jih je dovoljeno prenesti na spletni strani Artida. S prenosom slik iz te strani se vi (uporabnik) strinjate z naslednjimi pravili in pogoji:

·    Liki Artida so blagovna znamka Artida podjetja GRECO d.o.o., prav tako ima lastnik avtorske pravice za vse slike, zvočne in video posnetke, besedila, igre in animacije.
·    Ozadja za namizje, slike, ikone in grafike, ki so na voljo za prenos (pod 'Prenosi'), so ponujene pod licenco Artida zgolj za vašo osebno, nekomercialno uporabo.

Natančneje to pomeni, da:

  • lahko prenesete eno kopijo kateregakoli dokumenta na svoj računalnik, mobilni telefon ali drugo podobno napravo za osebno, nekomercialno uporabo
  • lahko prenesete datoteke preko elektronske pošte, IM programov, SMS, MMS ali drugih podobnih sporočil
  • ne smete spreminjati oz. modificirati slik, vsebin, programov ali katerihkoli drugih vsebin za prenos na kakršenkoli način
  • ne smete izbrisati vsebin iz obstoječih (vse znake blagovne znamke in zaznamke avtorskih pravic, ki so vključene v datoteke za prenos, morate pustiti na sliki)
  • so prenosi namenjeni izključno za uporabo in ne smejo biti prodani, posredovani, dajani v najem, licencirani, podlicencirani ali kakorkoli drugače prenešeni tretjim strankam v kakršnikoli trenutni ali modificirani obliki

3. Ustvarjanje računa


3.1 Da lahko uporabljate nekatere funkcije in funkcionalnosti, ponujene na spletni strani Artida in njenih podstraneh, boste morali ustvariti svoj uporabniški račun. Če in ko boste ustvarili svoj uporabniški račun, se strinjate, da boste:
a) vnesli resnične, točne, veljavne in dokončne informacije o sebi, o katerih vas sprašuje registracijski obrazec (vključno z vašim imenom, priimkom in elektronsko pošto) in
b) vzdrževali in posodabljali podatke o sebi (vključno z elektronsko pošto), da bodo ti podatki točni, veljavni in resnični. Strinjate se, da si Artida v primeru netočnih, neresničnih ali neveljavnih podatkov pridržuje pravico do prekinitve vaše uporabe spletne strani Artida, njenih storitev, dokumentov in informacij. Razumete, da bomo z vsemi informacijami, ki nam jih posredujete, ravnali v skladu s pravili in pogoji tega dokumenta.

3.2 Kot del procesa ustvarjanja uporaniškega računa vas bo sistem prosil, da izberete uporabniško ime in geslo. Lahko se zgodi, da vam bomo onemogočil uporabniško ime, ki ga že ima nekdo drug, je ali bi lahko bilo nelegalno, je ali bi bilo lahko zaščiteno z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami, je vulgarno, nespoštljivo ali kakorkoli drugače žaljivo ali lahko privede do zmede; to je naša odločitev, kjer bomo delovali po lastni presoji. Za zaupnost podatkov in uporabo gesla ste odgovorni sami in se strinjate, da podatkov o svojem računu ne boste prenašali, prodajali ali delili s tretjimi stranskami. Svojega gesla ne smete nikoli pokazati drugim osebam. Če imate utemeljen razlog, da vaš račun pri nas več ni varen, nas morate nemudoma obvestiti o problemu in nam poslati elektronsko pošto na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. . Za zagotovitev zaupnosti vašega gesla za katerokoli ali za vse aktivnosti, ki se izvajajo preko vašega računa, ste odgovorni sami.

4. Predloge


4.1 Artida ne more sprejeti ali upoštevati kreativnih idej, sugestij, predlogov ali materialov kot so ideje za risane like, zgodbe, produkte ali igre (nasplošno 'Predloge') razen tistih, za katere izrecno zaprosimo. Če nam kljub naši prošnji, da ne pošiljate materialov, pošljete predloge, ne bo nobena od prispelih predlog naša obveznost ali odgovornost, kakor tudi ne bo naša odgovornost zaupnost glede poslanih vsebin, dodelitev pravic ali kakšna drugačna obveznost ali odgovornost. S predložitvijo, pošiljanjem, objavljanjem, prikazovanjem, izvajanjem in/ali drugače distribuiranjem predlog Artidi nam in našim sodelavcem dodeljujete pravice za vsesplošno, neizključujočo, podlicenčno, prenosljivo, brezplačno, večno in nepreklicno pravico do uporabe, reproduciranja, distribuiranja, ustvarjanja derivativnih del, javnega izvajanja in prikazovanja, digitalnega izvajanja, ustvarjanja, prodajanja, dajanja naprodaj in uvažanja takšnih predlog brez kompenzacije in brez obveznosti do obveščanja avtorja predloge, s tem se odrečete moralnim pravicam, ki jih lahko imate do poslanih predlog. V nadaljnje se strinjate, da smo mi in naši sodelavci ekskluzivni lastniki vseh dokumentov, del in ostalih materialov, ki so del predlog.

4.2 Predstavljate in zagotavljate Artidi, da
a) predloge ne kršijo in ne bodo kršile nobenih pravic tretjih strank in da predlogi ne bodo obrekovali, očrnili ali kršili druge pravice (vključno z in brez omejitev do pravice do zasebnosti ali publicitete) tretjih strank;
b) so bile vse obveznosti, povezane s predlogom, izpolnjene, vključno z in brez omejitev s tistimi, ki so povezane z avtorjem in njegovimi sodelavci, dovoljenji in drugimi pogodbami;
c) imate pravico, da vstopite v ta dogovor in dodelite sredstva in pravice;
d) ste opravili vsa potrebna plačila (in nobena dodatna plačila niso zahtevana) za vsa tržišča, unije, združenja, pisatelje, režiserje, ustvarjalce, umetnike in druge osebe, ki so sodelovale v produkciji predloge.

4.3 Artida ni dolžna spremljati spletne strani in predlogov ter drugih materialov, ki jih vi ali tretje stranke objavljate na strani. Razumete in se strinjate, da imamo pravico (in ne obveznosti) spremljati spletno stran in predloge, ki jih objavite; imamo tudi pravico do izbrisa materialov, razkritja materialov in okoliščin tretjim strankam, da lahko stran normalno deluje; imamo pravico do tega, da zaščitimo sebe, svoje sponzorje, člane in obiskovalce in da ravnamo v skladu s temi pravili in v skladu z zakonom. Informacije in mnenja, objavljena v materialih, objavljenih na spletni strani, niso nujno izdelek Artide ali njenih podružnic. Artida ne ponuja nobene garancije ali pojasnila glede takšnih materialov. Ne potrjujemo in nismo odgovorni za sporočila in izjave, mnenja, nasvete, informacije ali druge izjave, ki so bile objavljene na spletni strani ali forumu tretjih strank, ne glede na to, ali so te tretje stranke obiskovalci strani, člani ali kaj drugega. Nismo odgovorni za napake v člankih in povezavah, ki so vključene v sporočila in nismo dolžni za katerekoli rezultate pridobiti pravico do uporabe teh informacij. V nobenih okoliščinah ne bomo prevzeli odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi informacij na spletni strani.

5. Povezave tretjih strank


Spletna stran Artida vsebuje povezave do drugih spletnih strani. Artida ne more pregledati drugih spletnih strani, katerih povezave vodijo na spletno stran Artida, zato ne more odgovarjati za vsebino na teh spletnih straneh. Vaša uporaba spletne strani se nanaša na pravila uporabe posamezne spletne strani.

6. Pravila ravnanja


Strinjate se, da ne boste:

6.1.preprečili drugemu uporabniku uporabo spletne strani Artida vključno z in brez omejitev v smislu škodovanja spletni strani;

6.2.izrazili ali implicirali, da so kakršnekoli izjave, ki ste jih dali, sprožene iz naše strani, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja;

6.3.prenašali
a) kakršnihkoli vsebin ali informacij, ki niso v skladu z zakonom, ki so goljufive, varljive, ogrožajoče, zlorabljajo, so vulgarne, seksistične, rasistične, žaljive, obrekljive, obscene, nespodobne, pornografske, seksualno eksplicitne, bogokletne, škodoželjne, vdirajoče v zasebnost drugih, niso v skladu z našimi pravili, pogoji in pravicami iz tega dokumenta ali kakorkoli drugače sporne;
b) kakršnegakoli materiala, informacij o podjetjih, ki niso javnega značaja; c) kakršnekoli marketinške skrivnosti tretjih strank ali d) oglasov, nagovorov, verižnih pisem, piramidnih shem, investicijskih priložnosti in drugih primerov komercialne komunikacije (razen tistih, ki jih odobrimo mi);

6.4. angažirali pošiljanja spam sporočil;

6.5. prenesli na spletno stran nobenih predlogov ali vsebin, ki vsebujejo viruse ali druge datoteke, skripte ali programe, ki so bili narejeni z namenom škodovati ali dovoliti neavtoriziran dostop do storitev spletne strani;

6.6. dostopali do strani, uporabljali informacij ali storitev iz držav, kjer bi to lahko bilo prepovedano;

6.7. modificirali, adaptirali, licencirali, prevajali, prodajali, razvijali ali razstavljali katerekoli informacije iz te spletne strani;

6.8. odstranjevali znaka, napisa ali zapisa blagovne znamke avtorskih pravic in drugih pravic izdelkov, strani in storitev Artida;

6.9. opazovali kateregakoli dela te spletne strani brez našega pisnega dovoljenja;

6.10. dodajali povezave na katerokoli drugo spletno stran razen te in tistih, ki so del Artide;

6.11. uporabljali kakršnegakoli robota, pajka, aplikacije ali druge programe z namenom pridobitve informacij o spletni strani, spreminjanja navigacijske strukture ali predstavitve vsebine na njej;

6.12. ponarejali vsebin, grafik, tekstov in drugih specifičnih elementov, ki so na tej spletni strani, z namenom zavajanja spletnih uporabnikov

6.13. zbirali informacij o obiskovalcih spletne strani brez njihove vednosti.

Med uporabo strani, informacij in storitev se strinjate, da boste upoštevali vse zakone, pravila in regulacije.

7. Nakupi


7.1. Če želiti kupiti produkt ali storitev, opisano in/ali predstavljeno na tej spletni strani, vas bomo mi ali tretje stranke prosili, da predložite določene informacije, ki so povezane z vašim nakupom vključno z in brez omejitev številko kreditne kartice (v primeru, da boste izbrali vrsto plačila, ki zahteva številko kreditne kartice). Takšno informacijo bomo obravnavali v skladu z našimi pravili pogoji, ki jih najdete na tej spletni strani. Strinjate se, da so vse informacije, ki nam jih podate, resnične, točne, aktualne in dokončne.

7.2. Strinjate se, da boste vi ali katerikoli uporabniki vašega uporabniškega računa plačali vse stroške, ki nastanejo ob plačilu s kreditno kartico (ali z drugimi plačilnimi mehanizmi) v ustrezni višini. Odgovorni ste tudi za plačilo vseh davkov v zvezi z nakupom produkta. Cene na spletni strani so navedene v valuti EUR (€).

7.3. Opisi in slike ali reference produktov in storitev na strani ne aplicirajo točnega produkta, temveč so reprezentativne. Brez predhodnega opozorila si pridržujemo pravico do spreminjanja takšnih referenc, spreminjanja cen, pristojbin in stroškov, povezanih s katerimkoli produktom ali storitvijo, do omejitve količine naročenih produktov ali storitev, zavrnitve naročila, popravkov ali preklica naročila ali storitve. Da potrdimo naročilo, moramo verificirati informacije, ki so potrebne za nakup. Cena in dostopnost produkta se lahko kadarkoli spremenita brez predhodnega obvestila.

7.4. Ko boste končali vaše naročilo, boste prejeli elektronsko sporočilo, ki potrjuje vaše naročilo. Prosimo, da to sporočilo shranite, saj je to vaš račun in potrditev naročila produkta in/ali storitve in bo vključevala številko naročila. Vsa elektronska sporočila bodo vsebovala elektronsko pošto Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. , kamor lahko pošljete sporočilo, če boste potrebovali dodatne informacije o naročilu, cenah, produktih, storitvah, uporabniškemu profilu ali geslu. Naslov za podporo uporabnikom je Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .

7.5. Če plačujete s kreditno kartico, morajo biti plačila izvedena z uporabo veljavne kreditne kartice.

7.6. Način dostave, vračila in zamenjava produkta ali storitve iz te spletne strani poteka v skladu s pravili in pogoji uporabe na tej spletni strani. Pridržujemo si pravico do spreminjanja pravil dostave in reklamacij v kateremkoli času.

8. Lastništvo in omejitve


8.1 Stran je v lasti in z njo upravlja Artida skupaj z ostalimi sodelavci, s katerimi imamo pogodbo o sodelovanju. Informacije in storitve bodo (skupaj z ostalimi intelektualnimi lastninami in vsebinami Artida) ostale v lasti Artide, lastnikov licence in dobaviteljev. Informacije in storitve so zaščitene z avtorskimi pravicami, blagovno znamko in drugimi zakoni in vi se strinjate, da so te pravice veljavne in izvršene. Razen, če je eksplicitno navedeno, je brez našega pisnega dovoljenja prepovedano kopiranje, reproduciranje, modificiranje, adaptiranje, prevajanje, objavljanje, prenašanje, objavljanje, distribuiranje, licenciranje, prodajanje ali razstavljanje kateregakoli dela strani. Informacije, stran in storitve se lahko uporabljajo izključno a) na tak način, kot je opisano v teh pravilih in pogojih ali b) v primeru, da ste dobili pisno dovoljenje za določen način uporabe iz strani Artide, lastnikov licence ali doabaviteljev. Uporaba strani ali katerihkoli storitev in infromacij za druge namene je strogo prepovedana. Strinjate se, da vam z uporabo strani, storitev ali informacij ne pripadajo nobene lastniške pravice.

8.2 Blagovne znamke, logotipi in storitve, ki so prikazane na strani ('znamke'), so registrirane in neregistrirane blagovne znamke Artide, naših licenčnikov in dobaviteljev. Vse, kar je objavljeno na tej strani, vse licence in blagovne znamke je brez eksplicitnega pisnega dovoljenja Artide, njenih licenčnikov in dobaviteljev izrecno prepovedano.

9. Zahtevek za kršitev avtorskih pravic


Če menite, da materiali, ki jih ponuja Artida, kršijo vaše avtorske pravice, nam lahko vi ali vaš agent pošljete pismo, da te materiale odstranimo ali preprečimo dostop do njih. Prošnja mora vsebovati naslednje informacije:
a) fizični ali elektronski podpis osebe, ki je v imenu lastnika ekskluzivno pooblaščena za komunikacijo glede kršitve;
b) identifikacijo zaščitenega dela, ki so mu bile kršene pravice (ali več del, ki se nahajajo na spletni strani, skupaj s seznamom teh materialov);
c) identifikacijo dela, ki se mu očita, da je kršilo te pravice ter zadostne informacije o lokaciji teh materialov na spletni strani Artida;
d) ime, naslov, telefonsko številko in elektronski naslov (če obstaja) tožnika;
e) izjavo o tem, da ima tožnik dokazila o tem, da so se kršile pravice materiala, ki je avtorsko zaščiteno iz smeri lastnika, agenta ali zakona in
f) izjavo o tem, da so informacije v pismu točne in da je tožnik avtoriziran za ukrepanje v imenu lastnika pravice, ki naj bila kršena.

Vsi drugi prispeli elementi naj bodo poslani na naslov: Artida, GRECO d.o.o., Ruplova ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija, EU. Preko elektronske pošte pa na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. .
Predlagamo vam, da se pred pošiljanjem pisem posvetujete z vašim pravnim svetovalcem, saj ste zaradi krivih obdolžitev lahko kaznovani.

10. Pravila nagradnih iger, natečajev in iger


Pravila vseh nagradnih iger, natečajev in iger, ki so dostopne na tej spletni strani, potekajo v skladu s pravili v tem dokumentu in s pravili, ki so specifično zapisana. S sodelovanjem v nagradnih igrah, natečajih in igrah so strinjate s pravili in pogoji iz tega dokumenta ter z drugimi specifičnimi pravili, ki veljajo za posamezne igre in natečaje. Pozivamo vas, da pred začetkom sodelovanja v nagradnih igrah, natečajih ali igrah pozorno preberete pravila in pogoje posamezne igre ali natečaja ter pravila in pogoje te spletne strani.

11. Prekinitev


Ta dogovor o pravilih in pogojih uporabe (pravilnik) bo ostal veljaven do prekinitve dogovora v skladu s pravili. Katerakoli stranka lahko prekine ta dogovor takoj za tem, ko obvesti drugo stranko. V skladu s tem si pridržujemo pravico do takojšnje prekinitve tega dogovora in/ali dostopa do uporabe te strani ali kateregakoli dela te strani, izključno, neomejeno, zaradi kateregakoli razloga ali brez njega. Po prekinitvi tega dogovora boste izgubili pravico do uporabe te strani in uničili vse kopije informacij, ki ste jih dobili na tej spletni strani ali pridobili na tej strani v skladu s tem dogovorom ali kako drugače. Ne glede na vse prekinitve bo Artida še naprej delovala.

12. Odveza odgovornosti


12.1 V celotnem obsegu
a) ta spletna stran skupaj z vsemi informacijami in storitvami ponuja vsebine takšne kot so brez garancije in
b) Artida ter njene podružnice, agenti, ponudniki storitev, zaposleni, uradniki, direktorji, konzultanti in svetovalci, predstavniki, licenčniki, dobavitelji, oglaševalci, sponzorji, nasledniki in odposlanci ('predstavniki') zavračajo vse garancije vključno in brez omejitev z garancijami o nazivu, nekršenju, točnosti, popolnosti, prodaji, kvaliteti in služenju določenemu namenu; kakršnekoli garancije, ki lahko izhajajo iz delovanja in posledično uspešnosti na tržišču; kakršnekoli garancije o tem, da so informacije in spletna stran aktualne in v koraku s s časom. Artida in njeni predstavniki ne garantirajo, da bodo informacije, stran ali storitve niti uporaba vseh teh dokončne, točne, aktualne, zanesljive, neprekinjene, brez napak ali varne; da bodo defekti popravljeni; da bo stran in strežnik, na katerem gostuje, brez virusov in škodljivih komponent. Strinjate se, da ste za ohranjanje vseh telefonskih, računalniških strojnih ali drugih naprav za uporabo te spletne strani in stroškov, ki nastanejo v povezavi s to uporabo, odgovorni vi. Prevzemate vso odgovornost in tveganja za vašo uporabo spletne strani in/ali informacij na tej strani. Nobeno mnenje, nasvet in izjava Artide ali njenih predstavnikov ne zagotavlja nobene garancije.

12.2 Nekatere države in pokrajine ne dovolijo odveze odgovornosti glede garancije, torej zgoraj navedeni sklepi ne veljajo nujno za vas. V tem primeru vse garancije veljajo za rok enega leta in se po tem roku avtomatsko prekinejo.

12.3 Artida in njeni predstavniki niso na noben način obvezani, da morajo preveriti identiteto uporabnikov spletne strani, storitev in/ali informacij. Artida in njeni predstavniki ne nadzorjujejo materialov, ki so objavljeni ali prenešeni na spletno stran in/ali storitve, če tega niso storili sami. Prav tako ne spremljajo, predvajajo, shranjujejo in ne spreminjajo teh materialov v skladu s temi pravili in pogoji ter zakonom. Lahko se zgodi, da bo vsebina, ki jo objavijo drugi uporabniki, žaljiva, škodljiva, netočna ali zavajajoča. Pri uporabi te spletne strani morate biti tako kot pri uporabi katerihkoli drugih strani previdni.

12.4 Med uporabo te strani, storitev in/ali informacij se lahko zgodi, da boste udeleženi v komercialne transakcije tretjih strank. Vse takšne transakcije potekajo na vašo lastno odgovornost. Artidini predstavniki niso del teh transakcij in se odrekajo odgovornosti glede vseh takšnih transakcij.

12.5 Lahko se zgodi, da bodo tretje stranke naredile neavtorizirane spremembe na strani, informacijah in/ali storitvah. Če se vam zdijo informacije in storitve vprašljive, vas prosimo, da nam to sporočite na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. in, če je možno, ponudite tudi opis in lokacijo takšnih vsebin ter vaše podatke, preko katerih vas bomo lahko kontaktirali.

13. Omejitev odgovornosti


Artida in njeni predstavniki niso odgovorni za nedirektne, naključne, posledične, posebne, vzročne, kaznovalne ali druge škode in odgovornosti, ki izvirajo iz povezave s spletno stranjo in informacijami, storitvami in/ali stranmi s povezavo, ne glede na to ali smo bili o tej škodi ali odgovornosti obveščeni ali ne. Vaše edino sredstvo v tem primeru je prenehanje uporabe te strani, informacij, storitev ali strani s povezavo. Artida ni krivec za vse vaše škode, izgube in posledice (s pogodbo ali brez), ki kakorkoli izhajajo iz informacij in/ali storitev, zato boste vse stroške, ki nastanejo s takšnimi škodami, plačali sami.

14. Odškodnina

Strinjate se, da se boste v celoti zavarovali in branili Artido in njene predstavnike, direktorje, uradnike, zaposlene, konzultante in druge predstavnike, pred vsemi reklamacijami, škodami, izgubam, stroški (vključno s stroški pravnih zagovornikov) in drugimi stroški, do katerih bi prišlo v primeru
a) da ste kršitelj teh pravil in pogojev uporabe (pravilnika)
b) da predlogi ali drugi materiali, ki nam jih pošljete ali prenesete na stran, kršijo avtorske pravice, patente, blagovne znamke, marketinške strivnosti, intelektualne in druge pravice tretjih strank in/ali
c) v povezavi z vašo dejavnostjo na spletni strani.

15. Vprašanje pristojnosti


Informacije, stran in storitve so namenjene državljanom Republike Slovenije in Evropske Unije. Nobenemu posamezniku, ki ni lociran znotraj tega območja, ne garantiramo, da so informacije, stran in storitve vsebinsko primerne zanj glede na njegovo lokacijo. Tisti, ki dostopajo do strani iz drugih lokacij, so dostopali na lastno iniciativo in odgovornost v skladu z lokalnimi zakoni.

16. Dostop mladoletnih oseb


Artida obvešča starše o tem, naj nadzorujejo vsebine, ki so lahko škodljive za njihove mladoletne otroke s pomočjo strojne opreme, računalniških programov, filtrov in drugih sredstev za filtriranje spletnih vsebin.

17. Možnost sklepanja pogodb


Strinjate se, da ste stari vsaj 18 let, da ste emancipiran mladoletnik ali da se vaši legalni skrbniki strinjajo s tem, da ste zmožni in kompetentni za razumevanje in strinjanje s temi pravili, pogoji, dolžnostmi, predstavitvami in garancijami, ki so predstavljene v teh pravilih in pogojih. Strinjate se, da boste ravnali v skladu s tem pravilnikom.

18. Sklepanje pogodb glede spletne strani


Če imate vprašanja, komentarje ali pritožbe v zvezi s temi pravili in pogoji, nas kontaktirajte na: Artida, GRECO d.o.o., Ruplova ulica 3, 2000 Maribor, Slovenija, Evropska Unija ali na elektronski naslov artida@artida si.

19. Izbira jezika


Ustvarjalci tega dokumenta so se soglasno odločili, da bodo ta in drugi podobni dokumenti zapisani v slovenskem in angleškem jeziku (angleška verzija je dostopna na tem naslovu: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. ).

20. Razno


Ta pravilnik je nastal v skladu z zakonodajo Republike Slovenije in Evropske Unije. Strinjate se in podrejate izključni pristojnosti kateregakoli sodišča v Sloveniji v skladu z zakoni v tej državi. Ta pravilnik ali katerakoli pravica, dolžnost ali sredstva niso prenosljiva iz vaše strani brez Artidinega pisnega dovoljenja. Artida lahko prepiše, prenese ali spremeni ta pravilnik ali katerokoli pravico in/ali odgovornost po lastni presoji. Strinjate se, da ste previdno prebrali in se strinjate z vsemi pravili in pogoji iz tega in drugih dokumentov, ki so dostopni na tej spletni strani.

................................................................................................................

Artida by Artida je zaščitena blagovna znamka.

................................................................................................................